Nedelja, Oktober 01, 2023
   
Text Size

Šola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji

Šola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v aprilu 2012 pri?ela z izvajanjem projekta, »Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji''. V sklopu projekta je udeležencem omogo?eno brezpla?no u?enje bosanskega jezika in kulture. Gre za poskusni pouk, v sklopu prej omenjenega projekta, katerega namen je spodbuditi pozitivno vrednotenje manjšinskih kultur in tako omogo?iti bolj kakovostno socialno vklju?enost mladih iz bošnjaške skupnosti v okolju, v katerem živijo.

 S spoznavanjem maternega jezika in kulture, bodo otroci iz bošnjaške skupnosti razvijali jezikovne veš?ine in s tem krepili u?ne sposobnosti. Te so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu, razvijanje samozavesti in integritete.

Poleg šole bosanskega jezika in kulture, ki se bo izvajala v Ljubljani, na Jesenicah in v Velenju, bo projekt vklju?eval izdelavo u?nega na?rta, kot podlage za uradno uvedbo dopolnilnega pouka bosanskega jezika in bošnjaške kulture v slovenski izobraževalni sistem, ter video in filmske delavnice. Izvedeni bosta tudi promocijski prireditvi v novembru 2012 in junija 2013.

 

 Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Copyright © Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridržane