Petek, Julij 19, 2024
   
Text Size

Šola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji

Šola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v aprilu 2012 pričela z izvajanjem projekta, »Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji''. V sklopu projekta je udeležencem omogočeno brezplačno učenje bosanskega jezika in kulture. Gre za poskusni pouk, v sklopu prej omenjenega projekta, katerega namen je spodbuditi pozitivno vrednotenje manjšinskih kultur in tako omogočiti bolj kakovostno socialno vključenost mladih iz bošnjaške skupnosti v okolju, v katerem živijo.

 S spoznavanjem maternega jezika in kulture, bodo otroci iz bošnjaške skupnosti razvijali jezikovne veščine in s tem krepili učne sposobnosti. Te so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu, razvijanje samozavesti in integritete.

Poleg šole bosanskega jezika in kulture, ki se bo izvajala v Ljubljani, na Jesenicah in v Velenju, bo projekt vključeval izdelavo učnega načrta, kot podlage za uradno uvedbo dopolnilnega pouka bosanskega jezika in bošnjaške kulture v slovenski izobraževalni sistem, ter video in filmske delavnice. Izvedeni bosta tudi promocijski prireditvi v novembru 2012 in junija 2013.

 

 Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Copyright © Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridržane