Sobota, Junij 15, 2024
   
Text Size

Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji

Untitled document Potomci priseljencev so manj uspešni v družbi, saj imajo zaradi vpliva najmanj dveh kultur in jezikov, več težav s samopodobo, kulturno identiteto in dosegajo slabše učne uspehe, ki vplivajo na kasnejši slabši položaj na trgu dela; to dejstvo je vzročno-posledično povezano z odnosom večinske kulture do manjšinske, kajti večinska kultura v odnosu na manjšinsko ne vzpostavlja pogojev za sobivanje, temveč je asimilacijsko naravnana.

Projekt Bošnjaške kulturne zveze Slovenije »Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji« naslavlja tako otroke priseljencev kot tudi pripadnike večinske kulture. Otroci bosansko-hercegovskih priseljencev bodo s spoznavanjem izvornega jezika in kulture razvijali jezikovne veščine in s tem krepili učne sposobnosti, ki so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu. Matično kulturo bodo začeli pozitivno vrednotiti, izgradili bodo lastno kulturno identiteto in razvijali pozitivno samopodobo, prosti čas pa bodo preživeli ustvarjalno skozi uporabo različnih medijev in promocijo pozitivnih vidikov kulturnih in jezikovnih raznolikosti. Pripadniki večinske kulture in širša javnost, pa bodo s pomočjo projekta spoznavali kulture priseljenskih skupnosti. Sam projekt je naravnan k spodbujanju razvoja pozitivnega odnosa gostiteljske skupnosti do izvornega jezika priseljencev, ki je pomemben za oblikovanje samozavesti in identitete otrok priseljencev in njihovih družin.

S projektom želimo dolgoročno prispevati k uvedbi bosanskega jezika in kulture med izbirne predmete v šolah, pri čemer bomo lahko ponudili že pripravljen in preizkušen model pouka ter strokovno pripravljeno in preizkušeno gradivo. Na ta način bo manjšinska kultura pridobila potrebno priznanje kot enakovredna večinski, prostor v javnem življenju in dostopnost za vse otroke in mlade na področju celotne države.

Projekt je podprt z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Šola bosanskega jezika in kulture se izvaja:
v prostorih Bošnjaškega mladinskega društva Velenje v treh starosnih skupinah in naslednjih terminih:
-sobota od 13.00 do 14.00 
-sobota od 15.00 do 17.00
-nedelja od 13.00 do 15.00
v prostorih društva Ljiljan v Ljubljani v naslednjih terminih:
-sreda od 16.00 do 18.00
v prostorih društva Biser Jesenice v naslednjih terminih:
-torek od 16.00 do 18.00
-četrtek od 16.00 do 18.00

Avtor projekta: Danijela Gutić

                                                                         

 

 

 

 Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Copyright © Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridržane